ନିରାପଦ ମତଦାନ

Jump to navigation Jump to search

ତଳେ ମତଦାନର ତାଲିକା ଦିଆଗଲା ।

ନାମ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ  
Test vote ୧୨:୦୦, ୮ ଅପ୍ରେଲ ୨୦୦୯ ୧୨:୦୦, ୧୦ ଅପ୍ରେଲ ୨୦୦୯
Wikimedia license update vote 2009 ୧୨:୦୦, ୧୨ ଅପ୍ରେଲ ୨୦୦୯ ୧୨:୦୦, ୩ ମଇ ୨୦୦୯
Wikimedia Board of Trustees Election, 2009 ୧୨:୦୦, ୨୮ ଜୁଲାଇ ୨୦୦୯ ୨୩:୫୯, ୧୦ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୦୯
Wikimedia Board of Trustees Election, 2011 ୦୦:୦୦, ୨୯ ମଇ ୨୦୧୧ ୨୩:୫୯, ୧୨ ଜୁନ ୨୦୧୧
Personal image filter referendum, 2011 ୦୦:୦୦, ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୧୧ ୨୩:୫୯, ୩୦ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୧୧
Wikimedia Foundation Elections 2013 ୦୦:୦୦, ୮ ଜୁନ ୨୦୧୩ ୨୩:୫୯, ୨୨ ଜୁନ ୨୦୧୩