ଫାଇଲ, ସଭ୍ୟ, ପୃଷ୍ଠା କିମ୍ବା ସଂସ୍କରଣ ID ଅନୁସାରେ ପୁନପ୍ରେରଣ

Jump to navigation Jump to search

(ଫାଇଲ ନାମ ଥିଲେ), (ଏକ ସଂସ୍କରଣ ID କିମ୍ବା ପୃଷ୍ଠା ID ଥିଲେ) କିମ୍ବା ଏକ ସଭ୍ୟ ଖାତା ଥିଲେ (ଏକ ସାଂଖିକ ସଭ୍ୟ ID)ଏହି ବିଶେଷ ପୃଷ୍ଠାଟି ଏକ ଫାଇଲକୁ ଲେଉଟାଇ ଦେଇଥାଏ । ବ୍ୟବହାର: ବିଶେଷ:Redirect/file/Example.jpg, ବିଶେଷ:Redirect/page/64308, ବିଶେଷ:Redirect/revision/328429, କିମ୍ବା ବିଶେଷ:Redirect/user/101.

"https://or.wikipedia.org/wiki/ବିଶେଷ:Redirect" ରୁ ଅଣାଯାଇଅଛି