"ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ" ପୃଷ୍ଠାର ସଂସ୍କରଣ‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ

Jump to navigation Jump to search
ବଦଳ ସାରକଥା ଲୁଚାଇଦିଅନ୍ତୁ
ଏଠାରେ ପଦାର୍ଥର ସଙ୍ଘଟନ, ସ୍ଅଂରଚନା, ଗୁଣ, ଆଉ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା [[ସମୟ]]ରେ
ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତନ ର ଅଧ୍ୟୟନ କରାଜାଏ।
 
ରସାୟନ ହେଉଛି ପଦାର୍ଥର ଗଠନ, ସଞ୍ଜୁକ୍ତି, ଧର୍ମ ଏବ୍ଅଂ ରାସାୟନିକ ବିକ୍ରିୟା ସମୟ ପଦାର୍ଥର ପରିବର୍ତନର ସଙ୍କ୍ରାନ୍ତ [[ବିଜ୍ଞାନ]]।
ବେନାମି ସଭ୍ୟ

ଦିଗବାରେଣି ମେନୁ