"ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ" ପୃଷ୍ଠାର ସଂସ୍କରଣ‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ

Jump to navigation Jump to search
ବଦଳ ସାରକଥା ଲୁଚାଇଦିଅନ୍ତୁ
[[ଚିତ୍ର:Chemicals in flasks.jpg|thumb|right|ରସାୟନ ହେଉଛି ପଦାର୍ଥର ଗଠନ, ସଞ୍ଜୁକ୍ତି, ଧର୍ମ ଏବ୍ଅଂ ରାସାୟନିକ ବିକ୍ରିୟା ସମୟ ପଦାର୍ଥର ପରିବର୍ତନର ସଙ୍କ୍ରାନ୍ତ [[ବିଜ୍ଞାନ]]।]]
 
[[Image:Chemicals in flasks.jpg|thumb|right|Chemistry is the science of matter, its properties, structure, composition and its changes during interactions and chemical reactions.]]
 
 
ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ଶାଖା ।
ଏଠାରେ ପଦାର୍ଥର ସଙ୍ଘଟନ, ସ୍ଅଂରଚନା, ଗୁଣ, ଆଉ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟରେ
ବେନାମି ସଭ୍ୟ

ଦିଗବାରେଣି ମେନୁ