"କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ" ପୃଷ୍ଠାର ସଂସ୍କରଣ‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ

Jump to navigation Jump to search
ଟିକେ
2409:4062:2290:CCFE:EC4:1F60:A435:585E (ଆଲୋଚନା)ଙ୍କ ଦେଇ କରାଯାଇଥିବା ବଦଳକୁ 2401:4900:313E:5BE0:B4DB:44F4:8265:6918ଙ୍କ ଦେଇ କରାଯାଇଥିବା ଶେଷ ବଦଳକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଗଲା
ଟ୍ୟାଗସବୁ: Reverted ମୋବାଇଲ ସମ୍ପାଦନା ମୋବାଇଲ ୱେବ ବଦଳ
ଟିକେ (2409:4062:2290:CCFE:EC4:1F60:A435:585E (ଆଲୋଚନା)ଙ୍କ ଦେଇ କରାଯାଇଥିବା ବଦଳକୁ 2401:4900:313E:5BE0:B4DB:44F4:8265:6918ଙ୍କ ଦେଇ କରାଯାଇଥିବା ଶେଷ ବଦଳକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଗଲା)
ଟ୍ୟାଗ: Rollback
* ଅବହେଳିତ ଦେଶ
* ପୂଜା
* ଅଭିଶପ୍ତ ରଅଭିଶପ୍ତର ଅଭିମାନ
* ମଣିକାଞ୍ଚନ (ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାବ୍ୟ) (ସାହିତ୍ୟିକା ଜୀବନର ଆଦ୍ୟକାଳରେ ରଚିତ) (ସାବିତ୍ରୀ ଓ ସତ୍ୟବାନ ଉପାଖ୍ଯାନ)
* ବନଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନ କୁସୁମଉଦ୍ୟାନକୁସୁମ
 
=== ଉପନ୍ୟାସ ===
୧୮,୯୦୯

ଗୋଟି ସମ୍ପାଦନା

ଦିଗବାରେଣି ମେନୁ