"ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସରକାର" ପୃଷ୍ଠାର ସଂସ୍କରଣ‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ

Jump to navigation Jump to search
ଟିକେ
Psubhashish ପୃଷ୍ଠାଟିକୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସରକାରରୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସରକାରକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇଲେ: ମାନକ ଲିଖନ ଶୈଳୀରେ "ଦେଶର ସରକାର" ନ ଲେଖି "ଦେଶ‌-ନାମ ସରକାର" ଲେଖାଯାଏ । ଯଥା: ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଭାରତ ସରକାର
ଟିକେ (ଛୋଟ)
ଟିକେ (Psubhashish ପୃଷ୍ଠାଟିକୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସରକାରରୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସରକାରକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇଲେ: ମାନକ ଲିଖନ ଶୈଳୀରେ "ଦେଶର ସରକାର" ନ ଲେଖି "ଦେଶ‌-ନାମ ସରକାର" ଲେଖାଯାଏ । ଯଥା: ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଭାରତ ସରକାର)
୧୯,୪୩୬

ଗୋଟି ସମ୍ପାଦନା

ଦିଗବାରେଣି ମେନୁ