"ଆପୋଲୋ-୫ (ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯାନ)" ପୃଷ୍ଠାର ସଂସ୍କରଣ‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ

Jump to navigation Jump to search
ଟିକେ
ବଦଳ ସାରକଥା ଲୁଚାଇଦିଅନ୍ତୁ
ଟିକେ (cleaning up)
ଟ୍ୟାଗ: Blanking
ଟିକେ
{{ଛୋଟ|Apollo 5}}
ଆପୋଲୋ-୫(ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯାନ) (LM-1 ଭାବେ ମଧ୍ୟ ନାମିତ) ଆପୋଲୋ ଅଭିଯାନ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପ୍ରଥମ ମାନବ ରହିତ ଅଭିଯାନ ଯାହା ଲୁନାର ମଡ୍ୟୁଲର ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ।
 
 
== ଅଭିଯାନ ସଂପର୍କରେ ==
 
== ଆଧାର ==
{{Reflist}}
{{ମୁଣ୍ଡିଆ}}
[[ଶ୍ରେଣୀ:ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ]]
୮,୬୯୫

ଗୋଟି ସମ୍ପାଦନା

ଦିଗବାରେଣି ମେନୁ

ନିଜର ଟୁଲ

ନେମସ୍ପେସ

ନିଆରା

ଅଧିକ