"ଭାରତରେ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ପରିମାଣ ଓ ଏହାର ଏକ ତାଲିକା" ପୃଷ୍ଠାର ସଂସ୍କରଣ‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ

Jump to navigation Jump to search
ବଦଳ ସାରକଥା ଲୁଚାଇଦିଅନ୍ତୁ
No edit summary
No edit summary
ଏହି ବର୍ଷ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଉପ୍ତାଦନର ପରିମାଣ ଥିଲା ୪୮୧୦୦୦ ଟନ୍‌ ।
* ଜିରକୋନିୟମ:ଭାରତରେ ୨୦୦୬ ମସିହାରେ ୨୨୦୦୦ ଟନ୍‌ ଜିରକୋନିୟମ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିଲା ।
ଅସମାପ୍ତ
ଶେଷ ହୋଇ ନାହି
୮୧

ଗୋଟି ସମ୍ପାଦନା

ଦିଗବାରେଣି ମେନୁ