Jump to content

"ଉଇକିପିଡ଼ିଆ:ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ" ପୃଷ୍ଠାର ସଂସ୍କରଣ‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ

ଟିକେ
"ଉଇକିପିଡ଼ିଆ:ଚାଟସଭା" ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତରକୁ ବଦଳାଇବେ ([ଏହାକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ=କେବଳ ପରିଛାମାନଙ୍କୁ ଛାଡିବେ] (ଅସି
ଟିକେ ("ଉଇକିପିଡ଼ିଆ:ଚାଟସଭା" ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତରକୁ ବଦଳାଇବେ ([ଏହାକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ=କେବଳ ଆପେ ଆପେ ସହମତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟବ)
ଟିକେ ("ଉଇକିପିଡ଼ିଆ:ଚାଟସଭା" ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତରକୁ ବଦଳାଇବେ ([ଏହାକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ=କେବଳ ପରିଛାମାନଙ୍କୁ ଛାଡିବେ] (ଅସି)
୭,୮୧୪

ଗୋଟି ସମ୍ପାଦନା