ଫୌଜଦାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂହିତା, ୧୯୭୩

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଫୌଜଦାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂହିତା, ୧୯୭୩ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଏକ ଆଇନ ଫୌଜଦାରୀ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲାର ଆରମ୍ଭ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନ୍ୟାୟାଳୟ, ପୋଲିସର କ୍ଷମତା, ଅନୁସନ୍ଧାନ, ବିଚାର, ଜାମିନ ଆଦି ବିଷୟରେ ନିୟମ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।