ପ୍ରୋମେଥିଅସ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
Jump to navigation Jump to search
Icono aviso borrar.png

ପ୍ରୋମେଥିଅସ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଟାଇଟନ ଥିଲା । ପ୍ରୋମେଥିଅସ ଏକ ଗ୍ରୀକ ଶବ୍ଦ ଏହାର ଅର୍ଥ "ପୂର୍ବ ବିବେକ", ସେ ଭବିଷ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିଲା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଥିଲା । ପ୍ରୋମେଥିଅସ ଆଇପିଟସର ପୁତ୍ର ଥିଲା । ପୁରାତନ ଗ୍ରୀକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡିକରେ ତାକୁ ମାନବମାନଙ୍କ ରକ୍ଷକ ଏବଂ ପରୋପକାରୀ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି । ମାନବଜାତିକୁ ପ୍ରୋମେଥିଅସ୍ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ନୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଫଳରେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଷଣ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ଜୀୟସଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଭୟାନକ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥିଲା ।