ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
(ପ୍ରାଣୀବିଜ୍ଞାନ ରୁ ଲେଉଟି ଆସିଛି)
ସିଧାସଳଖ ଯିବେ ଦିଗବାରେଣିକୁ, ଖୋଜିବେ

ବିଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିଶେଷତ୍ଵ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରାଣୀବିଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ ।

ଆଧାର[ସମ୍ପାଦନା]

ଅଧିକ ତଥ୍ୟ[ସମ୍ପାଦନା]

Wikiversity
At Wikiversity you can learn more and teach others about ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ at: