ପୁରାତନ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନମ୍ବର ସମୂହ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

୨୦୧୦-୧୧ ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସମୂହର ନମ୍ବର ପ୍ରଣାଳୀର ପୁନଃ ବିନ୍ୟାସ ହେଇ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜାତୀୟା ରାଜପଥ ସବୁ ନିମ୍ମ ପ୍ରଦତ୍ତ ସାରଣୀ ଅନୁସାରେ ପରିଚିତ ଥିଲା । 

ପୁନଶ୍ଚ ଦେଖଣା [ସମ୍ପାଦନା]

ଆଧାର ସମୂହ [ସମ୍ପାଦନା]

ବାହ୍ୟ ସଂଯୋଗ ସବୁ [ସମ୍ପାଦନା]

  • Official website of the National Highways Authority of India (NHAI)
  • Map of all the National Highways
  • Empty citation (help)
  • Empty citation (help)
  • Geographic data related to ପୁରାତନ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନମ୍ବର ସମୂହ at OpenStreetMapOpenStreetMap