ତେଲ ନଦୀ, ହଣ୍ଡୁରାସ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ତେଲ ବା ରିଓ ଏକ ନଦୀ , ଯାହା ହଣ୍ଡୁରାସ ଦେଶରେ ତେଲ ନାମକ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଛି । ଏହା ଏକ ପଙ୍କିଳ ସ୍ଥାନରୁ ନାହାରୀ କାରିବିଆନ ସାଗରରେ ପଡେ । 

ପୁନଶ ଦେଖନ୍ତୁ [ସମ୍ପାଦନା]

  • List of rivers of Honduras