ଚିକେନ ଫ୍ରାଇ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
Jump to navigation Jump to search
ବର୍ଗର କିଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚିକେନ ଫ୍ରାଇ 

ଚିକେନ ଫ୍ରାଇ ଏକ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଯାହାକୁ ଚିକେନ ଖଣ୍ଡ ବା କିମାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମସଲା ଦେଇ ତେଲରେ ଛଣା ଯାଇଥାଏ । http://www.bawarchi.com/recipe/easy-chicken-fry-for-parties-oers81iajahjb.html

ପ୍ରକାର ଭେଦ [ସମ୍ପାଦନା]

ଭରତର ଆନ୍ଧ୍ରା  ପ୍ରଦେଶ ଓ ଅନନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ  ହୋଟେଲ ବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ତିଆରି ହେଇ ବିକ୍ରି ହାଉଥିବା ବ୍ହିକେନ ଫ୍ରାଇ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଇଥାଏ । ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରସୂତ ହେଇଥିବା ଚିକେନ ଫ୍ରାଇ ସବୁ ହେଲା 

  • କାନାଡାର କମ୍ପାନୀ KFCଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ KFC ଚିକେନ ଫ୍ରାଇ । ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଚିକେନ ଫ୍ରାଇ  ସମେତ  ଭିତରେ କିଜର ପୁରା ଦିଅ ହେଇଥିବା ଚିକେନ ଫ୍ରାଇ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି । 
  • ବର୍ଗର king ଚିକେନ ଫ୍ରାଇ 
  • Dwaight ଯୋକମ ଚିକେନ ଫ୍ରାଇ 
  • Tyson ଚିକେନ ଫ୍ରାଇ 

See also[ସମ୍ପାଦନା]

  • Chicken nugget
  • List of chicken dishes
  • http://www.cookingandme.com/2015/12/easy-chicken-fry-recipe.html
  • http://www.bawarchi.com/recipe/easy-chicken-fry-for-parties-oers81iajahjb.html

References[ସମ୍ପାଦନା]

External links[ସମ୍ପାଦନା]