କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
ସିଧାସଳଖ ଯିବେ ଦିଗବାରେଣିକୁ, ଖୋଜିବେ
ବିକ୍ରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଥିବା କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ
Aesthetic Meals with Chicken fry.jpg

କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଏକ ବହୁଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ ।

ଆଧାର[ସମ୍ପାଦନା]

ବାହାର ତଥ୍ୟ[ସମ୍ପାଦନା]