ଓଡିଶା ରେ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ସମୂହ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଏହା ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବାହିତ ହାଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ସମୂହର ତାଲିକା :-

ନଦୀ ସମୂହ [ସମ୍ପାଦନା]