ଉପନ୍ୟାସ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଳ୍ପନିକ କଥାବସ୍ତକୁ ଗଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଲେଖି ବହି ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ତାକୁ ଉପନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ ।