ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ଆଲୋଚନା:ମେଳଣ/ଭୁବନେଶ୍ୱର/ଉଇକି‌ ଗଣ‌ ସମ୍ପାଦନା୧

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଏଠାରେ ଏହି ଗଣ-ସମ୍ପାଦନା ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ମାନ କରାଯିବ, କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲେ ଏହି ଧାଡି ତଳେ ଲେଖନ୍ତୁ: