ଆଲୋଚନା:ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
(ଆଲୋଚନା:ମାଣିକେଶ୍ଵରୀ ରୁ ଲେଉଟି ଆସିଛି)
Jump to navigation Jump to search

ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରି ମନ୍ଦିରରେ ହେଉ ଥିବା ଛତର ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ପୁଜାର ଅଷ୍ଟମି ତିଥିରେ ପଡେ |