ଆଲୋଚନା:ଚୈତନ୍ୟ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ, ଚୈତନ୍ୟଦେବ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଦି ନାମ ଉଇକିପିଡିଆ ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ କି? ବିଷୟର ନାମ କେବଳ 'ଚୈତନ୍ୟ' ରଖାଯାଉ ନିଷ୍ଠା ରଞ୍ଜନ ଦାଶ ୦୮:୫୯, ୧୯ ମଇ ୨୦୧୫ (UTC)