ଆଲୋଚନା:ଆଇଏସ୍ଏସ୍ଏଫ୍ ୫୦ ମିଟର୍ ରାଇଫଲ୍ ୩ ପୋଜିସନ୍

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ‌ରୁ
Jump to navigation Jump to search
ଉଇକିପ୍ରକଳ୍ପ ଖେଳ
WikiProject iconଏହି article ଉଇକିପ୍ରକଳ୍ପ ଖେଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ । ଉଇକିପିଡ଼ିଆରେ ଖେଳ । ଆପଣ ଭାଗ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦୟାକରି ପ୍ରକଳ୍ପ ପୃଷ୍ଠା ଦେଖିପାରିବେ ଓ ସେଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଫାଙ୍କାଥିବା କାମସବୁର ତାଲିକା ଦେଖିପାରିବେ ।
 
ଉଇକିପ୍ରକଳ୍ପ ଖେଳ/ବନ୍ଧୁକଚାଳନା
WikiProject iconଏହି article ଉଇକିପ୍ରକଳ୍ପ ଖେଳ/ବନ୍ଧୁକଚାଳନା ଅନ୍ତର୍ଗତ । ଉଇକିପିଡ଼ିଆରେ ବନ୍ଧୁକଚାଳନା । ଆପଣ ଭାଗ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦୟାକରି ପ୍ରକଳ୍ପ ପୃଷ୍ଠା ଦେଖିପାରିବେ ଓ ସେଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଫାଙ୍କାଥିବା କାମସବୁର ତାଲିକା ଦେଖିପାରିବେ ।
 

Start a discussion about ଆଇଏସ୍ଏସ୍ଏଫ୍ ୫୦ ମିଟର୍ ରାଇଫଲ୍ ୩ ପୋଜିସନ୍

Start a discussion